Stichting Sinterklaascomité Zaanstad

Opgericht 5 juni 2013 te Castricum

De Stichting Sinterklaascomité Zaanstad organiseert jaarlijks het Sinterklaasfeest in Zaandam Zuid. Het comité bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers. Voor, tijdens en na het feest helpen er in totaal meer dan 150 vrijwilligers mee. Een vijftigtal hiervan zijn Piet.

Het comité werkt eveneens nauw samen met een aantal belangrijke partners, waaronder de Gemeente Zaanstad en Brandweer Zaanstreek-Waterland. Daarnaast wordt het Sinterklaasfeest in financiële en materiële zin mogelijk gemaakt door hulp van diverse (Zaanse) bedrijven en instellingen.

Beleid

Het Sinterklaasfeest is een kinderfeest. Tijdens het organiseren staat de beleving van dit feest door de kinderen centraal. Evenals hun veiligheid en die van hun ouders/verzorgers.
Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de wijze van organiseren maar ook in de maatregelen die de organisatie in overleg met de hulpdiensten neemt om alles in goede banen te leiden.

Het doel hierbij is:

een veilig en ordelijk verloop van het Sinterklaasfeest

een goede en veilige route met voldoende capaciteit en mogelijkheden voor het publiek om de Sint te zien

een mooi plaatje en goede reclame voor Zaanstad

Vanaf de opbouw tot en met de afbouw is de eindlocatie evenementengebied. Dat betekent dat zaken, die verband (kunnen) houden met de organisatie en/of het verloop van de intocht, alleen kunnen plaatsvinden met goedkeuring van het Sinterklaascomité. Hieronder vallen ook activiteiten als sampling, flyeren en standplaatsen. Het Sinterklaascomité voert hierbij een reclamevrij en niet-commercieel beleid.